کمپرسور باد (پیستونی)

نمایش یک نتیجه

کمپرسور پیستونی

با چرخیدن میل لنگ کمپرسور رفت و برگشتی ، پیستون شروع به حرکت رفت و برگشتی می کند و در این هنگام زمانی که حرکت پیستون رو به پایین است سوپاپ مکش هوا باز می شود و هوا را به داخل کمپرسور پیستونی مکش می کند و در این زمان سوپاپ دهش یا خروجی بسته […]